Native Albumin (ALB)

Product No.: NPB028Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Metallothionein 1 (MT1)

Product No.: NPB119Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Collagen Type I (COL1)

Product No.: NPA571Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Immunoglobulin E (IgE)

Product No.: NPA545Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Fibrinogen (FG)

Product No.: NPA193Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Heart-type Fatty Acid Binding Protein (H-FABP)

Product No.: NPB243Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Collagen Type III (COL3)

Product No.: NPA176Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Catalase (CAT)

Product No.: NPC418Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Myoglobin (MYO)

Product No.: NPA480Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Native Hemoglobin (HB)

Product No.: NPB409Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

1/2 > 12