Recombinant Calprotectin (CALPRO)

Product No.: RPK504Hu01

Organism species: Homo sapiens (Human)

Recombinant Calprotectin (CALPRO)

Product No.: RPK504Mu01

Organism species: Mus musculus (Mouse)

Eukaryotic Calprotectin (CALPRO)

Product No.: EPK504Hu61

Organism species: Homo sapiens (Human)

1/1