Polyclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)

Product No.: PAA817Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)

Product No.: LAA817Ra71

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Monoclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)

Product No.: MAA817Ra21

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Polyclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)

Product No.: PAA817Ra03

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Polyclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)

Product No.: PAA817Ra02

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

1/1