Polyclonal Antibody to Cytokeratin 1 (CK1)

Product No.: PAA492Ra01

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Biotin-Linked Polyclonal Antibody to Cytokeratin 1 (CK1)

Product No.: LAA492Ra71

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

Polyclonal Antibody to Cytokeratin 1 (CK1)

Product No.: PAA492Ra02

Organism species: Rattus norvegicus (Rat)

1/1